Mi nem hiszünk a fenntartható fejlődésben...

Mi a szűkös erőforrásokban hiszünk. Innovatív, megbízható műszaki megoldásainkkal segítünk Önöknek ezekkel gazdálkodni.

Elkészültek Sümeg és térségét kiszolgáló szennyvíztisztító telep korszerűsítésének kiviteli tervei


Elkészítettük a Sümeg várost és térségét kiszolgáló szennyvíztisztító telep korszerűsítésének kiviteli terveit. A beruházás a Sümegi Regionális Szennyvíztársulás beruházásában KEOP pályázat keretén belül valósul meg. Az elavult technológiájú és kapacitású szennyvíztisztító telepet korszerű, a PURATOR HUNGÁRIA Kft. PURABLOKK technológiájával működő szennyvíztisztító telep fogja kiváltani. A szennyvíztisztító telep kapacitása ~250 m3/nap vízmennyiséggel nő, a szennyvíztelepre bevezetésre kerülnek a környékbeli kistelepülések szennyvizei is. A szennyvíztisztító telep bővítés utáni kapacitása 1433 m3/nap lesz.

A tervezett szennyvíztisztítási technológia az alábbi lépésekből áll:

Nyers szennyvíz fogadása, átemelés:

 • Nyers szennyvíz fogadása a szennyvíztisztító telepen a jelenlegi gravitációs csatornán keresztül
 • Nyers szennyvíz elvezetése az új telepi átemelő felé új csatornaszakaszon keresztül.
 • Nyers szennyvíz kő- és hordalékfogó műtárgyon keresztül történő bevezetése a telepi átemelőbe

Szippantott szennyvíz fogadás:

 • Szippantott szennyvíz fogadása a szennyvíztisztító telepen a felújított, meglévő szippantott szennyvíz fogadó műtárgyban.
 • Szippantott szennyvíz átemelése a nyers szennyvíz csatornába a telepi átemelő elé.

Záporvíz leválasztás, kiegyenlítés:

 • A telepi átemelőben elhelyezett záporvíz szivattyúkkal záporvíz feladása a régi biológiai műtárgy II.-ből kialakított záportározó felé.
 • Leválasztott záporvíz betározása a keverőkkel ellátott záportározóban.
 • Zápor levonulása után a betározott záporvíz gravitációs visszaengedése az új telepi átemelőbe.

Biológiai tisztítás:

 • A nyers szennyvíz feladása a telepi átemelőből a Purablokk típusú biológiai tisztító műtárgyra.
 • Darabos anyag (rácsszemét, homok) eltávolítás kombinált rács-homokfogó berendezésen. A leválasztott anyag gyűjtése külön konténerekben.
 • Vas-só adagolás kiegészítő vegyszer foszforeltávolítás céljából.
 • Szennyvíz osztás a két párhuzamos tisztító sor felé
 • Biológiai tisztítás két párhuzamos tisztító soron:
  • biológiai foszforeltávolítás
  • denitrifikáció
  • nitrifikáció
  • ülepítés
  • kiskörös recirkuláció a levegőztető medencéből az anoxikus medencébe
  • iszaprecirkuláció az ülepítőből az anaerob medencébe
 • Tisztított szennyvíz kiadás a fertőtlenítő felé

Fertőtlenítés, tisztított víz elvezetés

 • Opcionális fertőtlenítés (amennyiben a hatóság elrendeli) a fertőtlenítő medencében
 • Vízmennyiség mérés a meglévő Parshall-csatornában
 • Tisztított szennyvíz kiadás a meglévő elvezető árkon keresztül a Marcal folyó felé

Iszap és uszadékkezelés

 • Fölösiszap elvétel az ülepítők aljából, és továbbítás a sűrítő műtárgy felé
 • Uszadékelvétel az ülepítő műtárgy felszínéről az uszadékaknába, majd onnan továbbítás a sűrítő műtárgy felé
 • Gravitációs iszapsűrítés a jelenlegi biológiai tisztítóműtárgy I.-ből kialakított garvitációs iszapsűrítőben.
 • Iszapvíztelenítés szalagszűrőprésen.
 • A víztelenített iszap elszállítása.